Nasza oferta

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia majątkowe dla firm:

  • Mienie przedsiębiorstw
  • OC działalności
  • OC z tytułu wykonywania zawodu
  • Grupowe ubezpieczenia pracowników
  • Ryzyka transportowe

Ubezpieczenia indywidualne:

  • Dom, mieszkanie oraz domek letniskowy
  • OC w życiu prywatnym
  • Ubezpieczenia rolne
  • Ubezpieczenia jachtu

 

Ubezpieczenia osobowe i zdrowotne

  • Ubezpieczenia podróżne
  • Ubezpieczenia zdrowotne
  • OC z tytułu wykonywania zawodu
  • NNW (grupowe, indywidualne w tym szkolne)

Ubezpieczenia komunikacyjne

  • Odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC)
  • Autocasco (AC)
  • Następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW)
  • Assistance (ASS)