Nasza oferta

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia majątkowe dla firm:

 • Mienie przedsiębiorstw
 • OC działalności
 • OC z tytułu wykonywania zawodu
 • Grupowe ubezpieczenia pracowników
 • Ryzyka transportowe

Ubezpieczenia indywidualne:

 • Dom, mieszkanie oraz domek letniskowy
 • OC w życiu prywatnym
 • Ubezpieczenia rolne
 • Ubezpieczenia jachtu

 

Ubezpieczenia osobowe i zdrowotne

 • Ubezpieczenia podróżne
 • Ubezpieczenia zdrowotne
 • OC z tytułu wykonywania zawodu
 • NNW (grupowe, indywidualne w tym szkolne)

Ubezpieczenia komunikacyjne

 • Odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC)
 • Autocasco (AC)
 • Następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW)
 • Assistance (ASS)